Een van de kerntaken van een voedingsdeskundige is mensen begeleiden naar een gezond gewicht. Dit kan op meerdere manieren.

Het belangrijkste aspect is het veranderen van het eetpatroon. Hier hebben mensen vaak advies voor nodig en handvaten om dit eetpatroon blijvend te realiseren.

Door uw cliënt een voedingsdagboek te laten invullen krijgt u inzicht in het eetgedrag van deze persoon. Uw cliënt kan online een voedingsdagboek invullen en u heeft daarbij de keuze om uw cliënt de voedingswaarden wel of niet te laten inzien. Zonder de voedingswaarden voorkomt u dat uw cliënt het voedingsdagboek aanpast om een beter beeld te schetsen. Het is nu zelfs mogelijk om gedurende de periode dat uw cliënt het voedingsdagboek invult met uw cliënt mee te kijken. Tijdens het online meekijken met uw cliënt komen alle voedingswaarden al uitgerekend bij u in beeld.

Na het invullen van het voedingsdagboek kan uw cliënt dit voedingsdagboek aan u terugsturen. U krijgt alle voedingswaarden in beeld en het is mogelijk om een teruggezonden voedingsdagboek snel aan te passen. U kunt, samen met uw cliënt, het dagboek doornemen en bespreken wat er verbeterd kan worden aan diens eetpatroon. Aan cliënt kan direct na afloop van het consult een aangepast voedingsdagboek worden meegegeven, maar het is ook mogelijk om het aangepaste dagboek weer online aan de cliënt beschikbaar te stellen.

Het voedingsdagboek van Slimtools is op vele manieren te gebruiken. Of u nu werkt met persoonlijke consulten, groepscursussen of het online begeleiden van een cliënt, het voedingsdagboek van Slimtools is een onmisbare tool waarmee u tijd en geld bespaart.